Aktualności:

Nowe wpisy na blogu. Zapraszam do lektury.

„Z lękiem można się zmierzyć,
tylko wtedy, gdy jest ktoś do pomocy”

– ERIC BRENMAN

OFERTA

W dobie dzisiejszych czasów coraz więcej osób korzysta z psychoterapii. Zwiększenie samoświadomości oraz spojrzenie z szerszej perspektywy na swoje problemy, kieruje je właśnie do psychologa. Nie tylko trudności w relacjach, lęk, depresja czy uzależnienia, ale też problemy psychosomatyczne oraz doświadczenie traumy, stają się znaczącą motywacją do podjęcia psychoterapii.

 

Współczesne problemy nierzadko przerastają nasze zasoby i zdolności adaptacyjne. Pomieszanie aktualnych ról społecznych, coraz większa presja zawodowa i osobista stawiają nas w niecodziennie trudnej sytuacji. Nierzadko podołanie wszystkim wyzwaniom przerasta nasze możliwości. Prowadzi to pojawienia się lęku, depresji oraz do załamania dotychczasowej struktury życiowej. Poprzez korzystanie z możliwości, jakie stwarza psychoterapia, można w zgodzie ze sobą uporządkować swoją sytuację osobistą oraz zawodową. Jedynie poprzez zrozumienie i akceptację siebie oraz swoich potrzeb, można w spełniony i satysfakcjonujący sposób poukładać swoje życie. Psychoterapia pod okiem odpowiedniego specjalisty daje taką możliwość. Psycholog to osoba, która w subtelny i nieinwazyjny sposób pomoże poukładać swój świat.

 

Poza sferą życiową i interpersonalną, psychoterapia pomaga również innym obszarom życia. Choroby psychosomatyczne oraz pogorszenie fizycznego zdrowia również mają swoje podłoże w psychice. Dlatego też, przez wielu lekarzy zalecana jest psychoterapia, gdy nie ma medycznego wytłumaczenia przyczyny schorzenia. To właśnie odpowiednia pomoc psychoterapeuty pozwoli zrozumieć zależności i powiązania pomiędzy psychiką a ciałem.

 

W obliczu różnych sytuacji, z którymi sami nie jesteśmy w stanie sobie pomóc niezbędna jest pomoc psychologa psychoterapeuty. Jedynie dzięki podjęciu terapii w odpowiednim czasie można skutecznie poradzić sobie z trudnymi do zniesienia problemami.

 

Dzięki takiej formie pomocy jaką stanowi psychoterapia, potrafimy radzić sobie zarówno z problemami natury indywidualnej – psychoterapia indywidualna, jak również trudnościami pojawiającymi się w związku- psychoterapia par i małżeństw.

CENNIK

Konsultacja psychologiczna – 200 zł
Konsultacja psychologiczna jest formą pomocy polegającą na zdiagnozowaniu problemu i ustaleniu dalszej formy terapii. W niektórych sytuacjach jedna konsultacja nie jest wystarczająca, aby postawić szczegółowe rozpoznanie, potrzeba czasem kilku spotkań.
Sesja terapeutyczna — 200 zł
Terapia rozpoczyna się najczęściej od kilku spotkań konsultacyjnych mających na celu wstępne poznanie sytuacji pacjenta. Długość terapii zależy od wielu czynników takich jak motywacja, czy chęć i gotowość do zmiany. Niezwykle istotny jest również rodzaj zgłoszonego problemu, który dla każdej osoby ma indywidualne, osobiste znaczenie.
Konsultacja par — 250 zł
Terapeuta bada przyczynę i strukturę problemu oraz pomaga znaleźć rozwiązanie korzystne dla obojga partnerów. Sam nie jest bezpośrednio zaangażowany w konflikt, co umożliwia spojrzenie na sytuację z odpowiedniego dystansu. W trakcie spotkań oboje partnerzy nabywają umiejętności umożliwiające radzenie sobie z konfliktami w przyszłości.
Konsultacja + zaświadczenie psychologiczne
Zaświadczenia psychologiczne wymagane są najczęściej przez chirurgów plastycznych, psychiatrów oraz różne państwowe instytucje, w celu przyznania określonych świadczeń.
Konsultacja + opinia psychologiczna
Wystawienie opinii psychologicznej polega na pisemnym przedstawieniu aktualnego stanu psychicznego i zachowania pacjenta w oparciu o badanie psychologiczne (np. opinia dla ubezpieczyciela).

 

O MNIE

dr Marta Melka Roszczyk

dr Marta
Melka-Roszczyk

Nazywam się Marta Melka-Roszczyk. Jestem doktorem nauk o zdrowiu, psychologiem, psychoterapeutą oraz biegłym sądowym. W swojej prywatnej praktyce zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz psychoterapią par i małżeństw. Nieustannie doskonalę warsztat swojej pracy uczęszczając na seminaria, konferencje naukowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psychoterapia jest bardzo rozległą i nieustannie rozwijającą się dziedziną. Dlatego też poszerzanie kompetencji w zawodzie psychologa, psychoterapeuty jest niezwykle ważne. Jedynie dzięki pracy nad samą sobą oraz ciągłym doskonaleniu swojego warsztatu, mogę profesjonalnie świadczyć pomoc psychologiczną.

Bardzo istotnym obszarem mojej pracy jest psychoterapia par. Temu obszarowi swoje praktyki poświęcam niezwykle dużo uwagi. W tym zakresie kształcę się w Warszawie pod okiem psychoanalityków z kliniki Tavistock w Londynie. W swoim miejscu pracy prowadzę terapię par zgodnie z wytycznymi stworzonymi przez klinikę Tavistock oraz Tavistock Centre for Couple Relationships (TCCR). Wraz z innymi psychoterapeutami stworzyliśmy miejsce zrzeszające terapeutów zajmujących się tą dziedziną http://psychoterapeucipar.pl.

Kwalifikacje zdobyłam na Uniwersytecie Wrocławskim (magister psychologii), Pomorskim Uniwersytecie Medycznym (doktor nauk o zdrowiu) oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej).

dr

mgr Karolina
Pudełko

Psycholożka, ukończyła pięcioletnie magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością z seksuologii klinicznej i psychoterapii zaburzeń psychicznych. Specjalistka psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji oraz absolwentka podyplomowych studiów “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” powołanych przy Instytucie Psychologii UAM. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.