aktualnosci

,,Aspekty przemocy wobec kobiet: gaslighting przemoc internetowa oraz różne formy przemocy psychicznej” – wykład podczas konferencji

Dnia 15.02.2022r. odbyła się Konferencja  ,,Szerokie spektrum działań przeciw przemocy wobec kobiet ” w której dr Marta Melka-Roszczyk wzięła udział wygłaszając wykład zatytułowany ,,Aspekty przemocy wobec kobiet: gaslighting przemoc internetowa oraz różne formy przemocy psychicznej”. Konferencja odbyła się w ramach podsumowania projektu ,,Mocna – Centrum siły i wsparcia”.

Organizatorem konferencji była Fundacja Preludium, która skupia się poszerzaniu świadomości oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Projekt ,,Mocna- Centrum siły i wsparcia” finansowany był z Funduszy EOG, a jego adresatkami były mieszkanki aglomeracji poznańskiej, które doświadczyły przemocy seksualnej. Roczny projekt oferował bezpłatne usługi psychologiczno – prawne oraz informacyjno-warsztatowe. Całej akcji patronowała Fundacja Stefana Batorego zajmująca się wspieraniem rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. W ramach konferencji przemawiali również specjaliści z obszaru nauk o człowieku, pedagogiki oraz kultury szeroko pojętej: Grażyna Gajewska, Wojciech Otto, Grażyna Sołtysińska.

Bądź na bieżąco z naszymi wskazówkami, narzędziami i rozwiązaniami

Zapisz się na Newsletter.

Certyfikaty.