| SEKS, TEMATYKA OGÓLNA.

Przemoc seksualna obecna jest wszędzie, także na polskich uczelniach. By przeczytać o tym, jak radzi z tym sobie Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, zapraszamy do wywiadu z prof. dr hab. Grażyną Gajewską, kierowniczką Zespołu Audytu i monitoringu równości oraz różnorodności w UAM oraz członkini Zespołu ds. Projektu “Gdy Nauka jest Kobietą”.
CZYTAJ DALEJ