Tranzycja – jak to się robi?

W Polsce korekty płci od strony prawnej dokonujemy w Sądzie. Ten, na nasz wniosek i na podstawie diagnozy seksuologicznej, naszych zeznań oraz dokumentacji medycznej wyraża zgodę na dokonanie niezbędnych zmian tj., korektę płci w akcie urodzenia, dowodzie, zmianę imienia. „Zmiana płci” (na temat, dlaczego pojęcie te jest w nawiasie więcej znajdziecie Państwo w artykule Zmiana płci) to proces wykorzystujący przede wszystkim farmakologiczną terapię hormonalną oraz operacje chirurgiczne. Te ostatnie nie są koniecznością, decyzja o poddaniu się operacji należy do osoby z niezgodnością płciową. Niektóre osoby nie decydują się na zabieg chirurgiczny, bo są wystarczająco usatysfakcjonowane efektami terapii hormonalnej. Konsekwencjami terapii są zmiany tembru głosu, poziomu owłosienia i tkanki tłuszczowej klatki piersiowej.
przeczytaj więcej