W jaki sposób terapia może być pomocna przy rozstaniu?

Rozstanie bywa sytuacją bardzo trudną - doświadczyła go większość ludzi, których znamy, często wielokrotnie, nie umniejsza to wcale odczuciom, które mu towarzyszą. Oczywiście, tak jak każdy związek, tak i każde rozstanie jest inne i wymaga odmiennych działań, które mogą przynieść ulgę. Jednym z takich pomocnych rozwiązań z pewnością może być psychoterapia.
przeczytaj więcej

Rozstanie a dziecko

Rozstanie dla wielu osób wiąże się nie tylko z nauką życia bez partnera/ki, ale także z pojawiającą się trudnością związaną z dzieckiem. W jaki sposób wytłumaczyć mu co się dzieje, jak uregulować kontakty, jak funkcjonować normalnie, kiedy wszystko wydaje się nienormalne. To trudna sytuacja, o której przeczytać można w poniższym artykule.
przeczytaj więcej

Formy psychoterapii pomocne w sytuacji rozstania

Wiele osób, w których związku następuje kryzys czy, dalej, rozstanie czuje, że potrzebuje pomocy. Częstokroć wsparcia w takiej sytuacji potrzebują też dzieci, kiedy ich opiekunowie pozostają w konflikcie bądź kończą związek. Jakie formy pomocy związanej ze zdrowiem psychicznym są dostępne?
przeczytaj więcej

Rozstanie a depresja

Po rozstaniu możemy czuć się przygnębieni, nastrój może być znacznie obniżony, a codziennie funkcjonowanie utrudnione. Czy te wszystkie objawy mogą świadczyć o depresji? Czy depresja jako jednostka chorobowa może być wynikiem trudnego rozpadu związku? O tym wszystkim przeczytać można w artykule.
przeczytaj więcej

Osoba doświadczająca przemocy nie równa się ofiara

Czy słowa, jakich używamy mają znaczenie? Czy określenia, jakich używamy w stosunku do osób tkwiących w cyklu przemocy mają wpływ na skuteczność pracy terapeutycznej? Bezsprzecznie tak, o czym traktowane będzie w poniższym artykule
przeczytaj więcej

Działania terapeutyczne w rodzinie z doświadczeniem przemocy.

Przemoc w rodzinie to zjawisko występujące powszechnie, dotyczyć może, pośrednio lub bezpośrednio, każdego z nas. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że stosowanie przemocy jest przestępstwem, na które bezwzględnie należy reagować. By móc reagować, należy jednak wiedzieć. Na początku należy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie czym w zasadzie jest przemoc w rodzinie.
przeczytaj więcej

Zespół Stresu Pourazowego (PTSD) jako konsekwencja doświadczania przemocy

Co dzieje się z psychiką osób, które doświadczają przemocy, jest trudnym tematem. Bezsprzecznie rany, których doświadczają, to nie tylko te na ciele, ale także te na umyśle. Niniejszy artykuł porusza temat konsekwencji doświadczania przemocy przez osoby. Ukazuje, co może być efektem bycia osobą doświadczającą przemocy.
przeczytaj więcej

O mechanizmie przemocy i wyuczonej bezradności.

Bardzo często, kiedy ktoś dowiaduje się, że w jego otoczeniu stosowana jest przemoc, zadaje sobie pytania pozostające bez odpowiedzi - dlaczego on/ona to robi? Dlaczego partner/ka jeszcze nie odeszli? Jakim cudem to trwa tak długo? Wynikają one z braku zrozumienia zjawiska przemocy i mechanizmów nim rządzących. Częstokroć uważa się, że osoby doświadczające przemocy ponoszą winę za to, że nie odchodzą od osób, które wobec nich przemoc stosują, nie zgłaszają tego, nie interweniują. Wszystko to bardzo proste wydaje się, gdy patrzy się na to z boku. Jak jest jednak w rzeczywistości? Ten artykuł ma na celu przybliżenie tematyki zjawiska przemocy i umożliwienie zrozumienia zachowań zarówno osób stosujących przemoc, jak i jej doświadczających, ponieważ zarówno jedni, jak i drudzy, powinni być objęci pomocą terapeutyczną.
przeczytaj więcej

Zjawisko „gaslighting”.

Przemoc psychiczna ma różne oblicza, a jednym z nich jest gaslighting.
przeczytaj więcej