PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA, UZALEŻNIENIA

Formy pomocy dla osób uzależnionych

Wstęp.

Uzależnienie to poważna choroba, która wymaga odpowiedniego leczenia. To, co bardzo istotne w kwestii leczenia uzależnienia to motywacja – warto pamiętać, że leczyć musi chcieć się sam Pacjent – nie jego rodzina czy bliscy, ponieważ to nie przyniesie odpowiedniego skutku. Od samego początku to osoba uzależniona powinna mieć sprawczość nad swoim leczeniem – to pomaga odzyskać kontrolę, utraconą w trakcie rozwoju uzależnienia. Zatem już od pierwszych chwil to on powinien decydować w zakresie terapii – po odpowiedniej konsultacji wybrać jej formę oraz samodzielnie umówić się na leczenie. Ten artykuł pozwoli zorientować się, jakie formy leczenia uzależnień dostępne są w Polsce i jakie są wskazania do ich wyboru. Terapia, w jakiejkolwiek formie, pozwala nauczyć się w sposób niedestrukcyjny radzić sobie z problemami, które wszak będą pojawiać się w życiu każdego człowieka. Poniżej przedstawiono rozmaite formy pomocowe, z których skorzystać może osoba uzależniona.

Terapia ambulatoryjna indywidualna:

To terapia tzw. „dochodząca”, najczęściej zawierająca jedno spotkanie osoby uzależnionej ze specjalistą psychoterapii uzależnień w tygodniu, na około godzinę.  Na takim spotkaniu jeden na jeden możliwa jest nie tylko psychoedukacja w zakresie uzależnienia, ale także omówienie rozmaitych lęków Pacjenta, wypracowanie nowych modeli zachowania. Terapia indywidualna najczęściej realizowana jest w trybie długoterminowym. . Można ją podjąć zarówno w ramach ubezpieczenia w NFZ, jak i prywatnie.

Terapia ambulatoryjna grupowa:

Terapia grupowa również możliwa jest zarówno w ramach ubezpieczenia w NFZ, jak i prywatnie. To spotkania grupowe dla osób mierzących się z podobnym problemem – uzależnienia, gdzie możliwa jest wymiana doświadczeń pod okiem terapeuty czy terapeutów prowadzących, którzy zadbają o przebieg procesu grupowego, mogą też jednak wtrącać wątki psychoedukacyjne. Możliwe jest wspólne przeżycie sukcesów, jak i porażek na drodze do trzeźwości. Różne grupy stawiają różne wymagania przed swoimi członkami (np. dotyczące długości abstynencji), różny jest także charakter grup (otwarte – takie, do których można dołączyć w każdym momencie czy też trwające w danym składzie przez określony czas).

Terapia w ośrodku stacjonarnym:

Terapia w ośrodku stacjonarnym polega na wyjeździe do ośrodka terapii uzależnień i pozostanie w nim na terapii (także na noc) na określony czas – najczęściej kilka tygodni czy miesięcy. Ta forma terapii jest bardzo intensywna – w trakcie pobytu w ośrodku osoba uzależniona znajduje się wraz z innymi osobami z podobnym problemem, korzystać może z terapii indywidualnej, grupowej, dotyczącej często nie tylko samego uzależnienia, ale i innych aspektów związanych ze zdrowym funkcjonowaniem. Dodatkowo ośrodki stacjonarne często proponują także inne formy aktywności – np. sport. To forma dla osób, które całkowicie utraciły kontrolę nad własnym życiem, czują, że potrzebują całkowitego odseparowania od toksycznego środowiska.  Istnieją także specjalne ośrodki przeznaczone dla młodzieży. Możliwa jest forma prywatna ośrodków, ale także taka na NFZ.

Pobyt na oddziale detoksykacyjnym:

To pobyt na oddziale szpitalnym, najczęściej około 10-14 dniowy, często poprzedzający leczenie w ośrodku stacjonarnym. Polega on na odtruciu substancji z toksyn. Nie leczy on samego uzależnienia, ale pozwala rozpocząć kolejny etap zdrowienia.

Mitingi wspólnoty AA/NA/AS/AH, etc:

Mitingi wspólnoty odbywają się bez terapeuty. To dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu bądź też innych substancji albo czynności. Istnieją grupy Anonimowych Hazardzistów, Narkomanów, etc. W AA nie prowadzi się rejestru członków ani list obecności. Nie trzeba ujawniać o sobie żadnych danych. Spotkać tam można osoby z różnym stażem abstynencji.  Podstawą jest 12 kroków. To rdzeń programu AA. Zbiór zaleceń, które systematycznie stosowane i wymieniane z innymi uczestnikami mają pomóc uczestnikowi wspólnoty wyzwolić się z uzależnienia. Na spotkaniach osoby dobrowolnie wypowiadają się, rozmawiają na najróżniejsze tematy związane z uzależnieniem.

Jak widać, możliwości jest bardzo dużo. Wystarczy tylko odnaleźć w sobie chęć do leczenia i wybrać najdogodniejszą dla siebie.

Marta Melka-Roszczyk

AutorMarta Melka-Roszczyk

Jestem doktorem nauk o zdrowiu, psychologiem, psychoterapeutą oraz biegłym sądowym. W swojej prywatnej praktyce zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz psychoterapią par i małżeństw. Nieustannie doskonalę warsztat swojej pracy uczęszczając na seminaria, konferencje naukowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Bądź na bieżąco z naszymi wskazówkami, narzędziami i rozwiązaniami

Zapisz się na Newsletter.

Certyfikaty.