Mediacje

Co to są mediacje?

Mediacje nie są tym samym co psychoterapia czy konsultacja psychologiczna. To słowo, z którym często spotkać się można w kontekście sądowym – kiedy sędzia uznaje, że pomiędzy dwoma stronami możliwe jest dojście do porozumienia, często decyduje się na skierowanie ich do uczestnictwa właśnie w mediacjach.

Mediacja to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu.  Ta trzecia osoba, kluczowa dla mediacji, musi być osobą bezstronną i neutralną dla stron sporu.

Spory, o których mowa, mogą być różne – najczęściej w przypadku mediacji mówi się jednak o kontekście sporu pary dwojga osób, które z różnych przyczyn nie mogą porozumieć się w jakiejś kluczowej sprawie (bądź sprawach). Najogólniej mówiąc, mediacje są sposobem na skomunikowanie się dwóch stron, ich dojście do porozumienia, nawet wtedy, kiedy wydaje się to niemożliwe lub niezwykle utrudnione.

To, co wydaje się ważne w kontekście mediacji to fakt, że z zasady mediacje powinny być dobrowolne, to jest każda ze stron konfliktu powinna być chętna na uczestniczenie w nich. Przymuszanie kogoś do uczestnictwa w mediacji zaprzecza samej idei tej metody, która ma pomóc dwóm stronom w porozumieniu się, co wydaje się niemożliwe, kiedy jedna z nich z góry neguje sens dogadania się.

Dla kogo są mediacje?

Celem mediacji jest osiągnięcie rozwiązania satysfakcjonującego dla obydwu ze stron, to jest takiego, w którym żadna ze stron nie czuje się pokrzywdzona. Dlatego też tak ważna jest bezstronność i obiektywność mediatora.

Mediacje skierowane są dla osób pozostających w konflikcie, sporze, które chcą osiągnąć zadowalające obydwie strony porozumienie, a co za tym idzie, wyrażają chęć i gotowość do poszukiwania dobrego dla każdej ze stron rozwiązania. Przykładem osób, które mogą skorzystać z mediacji rodzinnych, może być para, która rozwodzi się i próbuje dogadać się, co do podziału majątku czy wysokości alimentów, mówimy wtedy o mediacjach rozwodowych.

Jak wygląda przebieg mediacji i ile trwają mediacje?

Mediacje wielu osobom kojarzą się z walką. Poprawne mediacje nie wyglądają jak walka. To spotkanie stron na neutralnym gruncie (w gabinecie specjalisty), gdzie w atmosferze szczerości mogą te strony dojść do porozumienia w kwestiach generujących dla nich konflikty. Mediator podczas spotkań zachowuje bezstronność – nie opowiada się po żadnej ze stron. Wysłuchuje wszystkich zaangażowanych osób i pomaga im w wypracowaniu satysfakcjonujących rozwiązań. Kluczową zasadą jest też poufność (obowiązuje tajemnica mediacji), działanie w dobrej wierze w atmosferze wzajemnego szacunku. Warto pamiętać, że mediator nie jest wrogiem, a sprzymierzeńcem każdej ze stron i ma na uwadze dobro wszystkich uczestników konfliktu. Ilość spotkań z mediatorem uzależniona jest od sedna konfliktu oraz chęci współpracy każdej ze stron.

Umów się na mediacje w naszym Centrum psychologiczno-seksuologicznym dr Marty Melki – Roszczyk mieszczącym się w Poznaniu.

Potrzebujesz pomocy?

Umów się na wizytę