O Centrum

Centrum Psychologiczno-Seksuologiczne dr Marta Melka-Roszczyk jest prywatnym ośrodkiem mieszczącym się w Alwerni, oferującym pomoc psychologiczną, seksuologiczną oraz psychoterapeutyczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz psychoterapię par i małżeństw. Jako wyspecjalizowani biegli sądowi, oferujemy również pomoc w diagnozowaniu, opiniowaniu i wystawianiu stosownych zaświadczeń.

Żeby zapewnić najwyższą jakość usług, dbamy o doskonalenie i podnoszenie naszych kwalifikacji. Uczestniczymy w szkoleniach, kursach, konferencjach i poddajemy swoją pracę regularnej superwizji.

Istotnym obszarem naszej działalności jest także organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań i innych działań, których celem jest nasz rozwój zawodowy i osobisty, a przede wszystkim poszerzanie świadomości na temat zdrowia psychicznego oraz psychoedukacja i wsparcie osób w potrzebie.

Naszym priorytetem jest wsparcie drugiego człowieka. Robimy wszystko, aby wspomóc innych w osiągnięciu równowagi i wzbogaceniu swoich zasobów. Pomagamy w lepszym zrozumieniu własnych myśli i uczuć. Wrażliwość, empatia i otwartość na drugiego człowieka to podstawa naszej działalności.

Usługi świadczone przez nasze Centrum Psychologiczno-Seksuologiczne:

Psychoterapia.

W Centrum psychologiczno-seksuologicznym dr Marty Melki-Roszczyk możliwe jest skorzystanie z psychoterapii prowadzonej przez wykwalifikowanego psychoterapeutę. Psychoterapia to proces mający na celu poprawę ogólnego funkcjonowania osoby zgłaszającej się. Na psychoterapię zgłosić mogą się osoby z różnymi trudnościami (kryzys w związku, poczucie zagubienia, żałoba, lęk, depresja), ale także takie chcące dowiedzieć się więcej o sobie. W Gabinecie prowadzona jest psychoterapia indywidualna, dzieci i młodzieży, par, a także terapia uzależnień.

przeczytaj więcej

Interwencja kryzysowa.

Interwencja kryzysowa to krótkoterminowa forma pomocy psychologicznej skierowana do osób, które znajdują się w kryzysie psychicznym. Powodem kryzysu psychicznego może być wiele zdarzeń takich jak na przykład śmierć bliskiej osoby czy uczestnictwo w wypadku komunikacyjnym, doznanie przemocy. Osoby, które mogą potrzebować interwencji kryzysowej, to takie, które w związku z doświadczeniem stresującej sytuacji nie potrafią poradzić sobie ze swoimi emocjami. Nie każdy stresor wymaga podjęcia interwencji kryzysowej, jednakże kiedy dane zdarzenie i jego konsekwencje zaburzają funkcjonowanie jednostki na wielu płaszczyznach warto skorzystać z pomocy psychologa w naszym Centrum psychologiczno-seksuologicznym dr Marty Melki-Roszczyk.

przeczytaj więcej

Poradnictwo seksuologiczne.

Poradnictwo seksuologiczne skierowane jest do osób, których trudności dotyczą szeroko pojętej sfery seksualności. Do seksuologa nie zgłaszają się tylko osoby, u których występują zaburzenia związane z funkcjonowaniem seksualnym, ale także te, które chcą w pełniejszy sposób przeżywać zbliżenia albo uzyskać naukową (merytoryczną) wiedzę na temat seksualności. W naszym Centrum możliwe jest uzyskanie pomocy wykwalifikowanego w zakresie seksualności człowieka specjalisty. 

Potrzebujesz pomocy?

Umów się na wizytę

Opiniodawstwo psychologiczno-seksuologiczne.

W Centrum psychologiczno-seksuologicznym dr Marty Melki-Roszczyk możliwe jest uzyskanie opinii psychologicznej. Specjaliści pracujący w Gabinecie po przeprowadzeniu konsultacji i badań psychologicznych wydają opinie psychologiczne, które w zależności od sytuacji osoby badanej i celu mogą przyjmować formę np. opinii na potrzeby sądu, opinii o aktualnym stanie zdrowia, opinii na potrzeby szkoły o rozwoju dziecka, opinii psychologiczno-seksuologicznej, opinii powypadkowej, etc.

Zaświadczenia.

W Centrum Psychologiczno-Seksuologicznym dr Marty Melki-Roszczyk możliwe jest uzyskanie zaświadczenia psychologicznego adekwatnego do sytuacji, tj. na przykład o uczestnictwie w terapii bądź mediacji. Zaświadczenie wystawia specjalista prowadzący.

Zaświadczenia psychologiczne można wystawić również na potrzeby sądu, zakładu ubezpieczeń czy lekarza (np. w sprawie zaleceń terapeutycznych do operacji plastycznej czy bariatrycznej).

Diagnozy.

W naszym Centrum możliwe jest przeprowadzenie diagnozy przez wykwalifikowanych specjalistów zdrowia psychicznego. Diagnoza psychologiczna niezbędna do uzyskania całościowego obrazu danej osoby. Do gabinetu w celu zdiagnozowania danego obszaru funkcjonowania może zgłosić się każdy, kto odczuwa potrzebę lepszego zrozumienia i poznania siebie. Przedmiotem diagnozy psychologicznej może być całościowe funkcjonowanie psychiczne człowieka (np. diagnoza profilu osobowości) lub jakiś wybrany składnik funkcjonowania psychicznego (np. diagnoza procesów pamięci). Celem diagnozy jest zatem ustalenie istotnych kwestii w danym obszarze – zasobów i deficytów osoby, genezy trudności, rokowań na przyszłość,

Szkolenia, warsztaty i webinary psychologiczne.

Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów pozwolą zainteresowanym osobom nie tylko na poszerzenie wiedzy teoretycznej dotyczącej wskazanych zagadnień, ale także zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tematyki szkolenia. W zakres szkoleń wchodzi nie tylko część wykładowa, jest ona bowiem przepleciona użytecznymi ćwiczeniami umożliwiającymi  łatwiejsze przyswojenie przekazywanej wiedzy. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje również materiały utrwalające zdobytą wiedzę.

W ofercie Centrum psychologiczno-seksuologicznego dr Marty Melki-Roszczyk znajdą Państwo – szkolenia i warsztaty psychologiczne dla instytucji, biznesu oraz webinary.

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w zakresie zdrowia psychicznego!