FAQ

Czym jest psychoterapia i pomoc psychologiczna?

Psychoterapia to wspólna droga osoby i terapeuty oparta przede wszystkim na otwartej relacji. Psychoterapia jest procesem mającym na celu  poprawę funkcjonowania jednostki. Uczestnictwo w psychoterapii pozwala na szczerą rozmowę z kimś, kto jest obiektywny, neutralny i nieoceniający. Nierzadko podołanie wszystkim wyzwaniom, jakie stawia nam życie, przerasta nasze możliwości. Może prowadzić to do pojawienia się lęku, depresji oraz do załamania dotychczasowej struktury życiowej. Poprzez korzystanie z możliwości, jakie stwarza psychoterapia, można w zgodzie ze sobą uporządkować swoją sytuację osobistą oraz zawodową. Jedynie poprzez zrozumienie i akceptację siebie oraz swoich potrzeb, można w spełniony i satysfakcjonujący sposób poukładać swoje życie. Psychoterapia pod okiem odpowiedniego specjalisty daje taką możliwość. Psychoterapeuta to osoba, która będzie towarzyszyć Ci w drodze do lepszego poznania siebie. Pomoc psychologiczna to pomoc w kontekście zdrowia psychicznego oferowana przez psychologa. Zazwyczaj jest ona bardziej ograniczona w czasie niż psychoterapia i nakierowana na konkretny problem.

Czy potrzebuję pomocy i terapii?

Psychoterapia przyda się każdemu, kto odczuwa potrzebę lepszego poznania siebie bądź poprawy jakości swojego funkcjonowania. Nie jest konieczne, by osoba zgłaszająca się do psychoterapeuty posiadała konkretny problem. Psychoterapia może okazać się zarówno pomocna dla osób, które chcą poradzić sobie z jakąś konkretną trudnością, jak i dla tych, które po prostu chcą lepiej poznać siebie. Wspólna droga z wykwalifikowanym specjalistą sprawi, że każdy następny dzień stanie się nową możliwością do odkrywana sensu życia.

Ile czasu trwa terapia czy pomoc psychologiczna w Centrum psychologiczno-seksuologicznym dr Marty Melki–Roszczyk?

Czas trwania terapii jest indywidualny dla każdego. Jak wiadomo każdy z Nas jest inny i ma inne potrzeby, dlatego tak ważne jest otwarcie i odkrycie własnych potrzeb podczas pierwszego spotkania.

Ile minut trwa jedna sesja psychoterapii w Centrum psychologiczno-seksuologicznym dr Marty Melki–Roszczyk?

Przybliżony czas jednego spotkania to około godziny.

Na czym polega psychoterapia online?

Psychoterapia  online to terapia przeprowadzana  w sposób zdalny, na odległość, w odróżnieniu do tradycyjnej, prowadzonej w kontakcie bezpośrednim.  Spotkanie z psychologiem odbywa się w czasie rzeczywistym, poprzez komunikator, na przykład Skype, Zoom, Whatsapp.

Kiedy można spodziewać się efektu końcowego?

Podstawą skutecznego leczenia jest dobra, oparta na zaufaniu, relacja pomiędzy pacjentem a terapeutą. Nie da się jednak jednoznacznie ustalić, kiedy i jaki efekt końcowy uda się dzięki terapii osiągnąć. Na początku procesu terapeutycznego psychoterapeuta, wraz z Pacjentem/Klientem ustala wstępne cele psychoterapii, a w jej trakcie weryfikują je wspólnie bądź modyfikują albo dodają nowe. Moment zakończenia terapii zależny jest od wielu czynników i nie da się go ujednolicić dla wszystkich procesów terapeutycznych.

Jak często odbywają się spotkania w Centrum psychologiczno-seksuologicznym dr Marty Melki–Roszczyk?

Częstotliwość spotkań z psychoterapeutą zależna jest od wielu czynników, na przykład złożoności problemu bądź nurtu, w jakim pracuje psychoterapeuta. Jest to kwestia indywidualna, konieczna do omówienia na pierwszym spotkaniu.

Jak zapisać się na wizytę do psychologa w Centrum psychologiczno-seksuologicznym dr Marty Melki–Roszczyk?

Wizyty rezerwować można za pomocą kontaktu telefonicznego bądź za pomocą strony internetowej lub profilu na Facebooku.

Jak wygląda wizyta u psychologa?

Wizyta polega na rozmowie. Rozmowa dotyczy nie tylko obszaru, z którym zgłasza się dana osoba, ale także innych istotnych kwestii, o które może zapytać psychoterapeuta. Pierwsze spotkanie ze specjalistą zwykle stanowi wstęp do dalszych wizyt, który umożliwi poznanie Pacjenta/Klienta i ustalenie planu na dalsze spotkania. To również czas na doprecyzowanie kontraktu, czyli zasad współpracy między klientem a specjalistą.

O czym mogę mówić na wizycie u psychologa?

Na wizycie u specjalisty zdrowia psychicznego warto mówić o wszystkim, o czym czuje się, że chciałoby się powiedzieć. Psychoterapeuta jako profesjonalista w zakresie zdrowia psychicznego nie ocenia, a stara się pomóc, niezależnie od tego, co Klient/Pacjent wnosi.

Czy to prawda, że psycholog jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko co mówię?

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa, z wyłączeniem sytuacji,w  której Klient/Pacjent wnosi treści świadczące o występowania zagrożeniu życia bądź zdrowia jego albo innych osób. Psycholog może być także zwolniony z tajemnicy zawodowej przez sąd w szczególnych przypadkach (np. sprawy karne).

Czy psycholog z Centrum psychologiczno-seksuologicznego dr Marty Melki – Roszczyk może wystawić mi receptę na leki oraz zwolnienie lekarskie?

Nie, psycholog nie wystawia recept ani zwolnień lekarskich. Należy to do kompetencji lekarza, w przypadku tematu zdrowia psychicznego – psychiatry.

Potrzebuję wykonać diagnostykę psychologiczną, czy muszę się jakoś przygotować?

Diagnoza psychologiczna to  kilka spotkań z psychologiem, podczas których psycholog rozmawiając z pacjentem przeprowadza: wywiad kliniczny, obserwuje zachowanie osoby uczestniczącej w badaniu, a także stosuje testy psychologiczne, odpowiednio dobrane w zależności od celu diagnozy. Do diagnozy psychologicznej nie trzeba się przygotowywać, wystarczy po prostu być sobą, by wynik był miarodajny.

Czym się różni konsultacja psychologiczna od sesji psychoterapii?

Porada psychologiczna to zwykle „jednorazowa usługa”, której celem jest udzielenie pacjentowi informacji lub przedstawienie propozycji rozwiązania danego problemu. Poradnictwo można prowadzić w zakresie np. problemów małżeńskich, problemów wychowawczych z dziećmi, leczenia i profilaktyki uzależnień lub wyboru odpowiedniego zawodu. Poradnictwo psychologiczne może przyjąć także formę kilku spotkań z psychologiem, zazwyczaj dotyczących konkretnego problemu.

W przeciwieństwie do poradnictwa, psychoterapia jest oddziaływaniem długoterminowym. Jej celem jest uzyskanie przez klienta względnie trwałych zmian w funkcjonowaniu oraz polepszenie jakości życia. Osiągnięcie tych celów możliwe jest poprzez głębsze przyjrzenie się istocie zgłaszanego problemu, a co za tym idzie – samemu sobie. W związku z takim założeniem, psychoterapeuta nie udziela klientowi porad na temat tego, jak ma żyć – zamiast tego towarzyszy mu w szukaniu odpowiedzi na trudne pytania, służy swą wiedzą i doświadczeniem, wspiera naturalny proces rozwojowy. W efekcie osoba w terapii niejako sama dociera do tego, co jest dla niej ważne.

Czy psycholog i psychoterapeuta, to to samo?

Wydawać się może, że psychoterapeuta i psycholog to pojęcia bliskoznaczne. Nie oznaczają one jednak tego samego.

Psychoterapeutą czy psychoterapeutką nazywać się może osoba, która uzyskała dyplom magistra i ukończyła specjalistyczną szkołę psychoterapii, która trwa najczęściej 4-5 lat. Psychoterapeuta nie musi być psychologiem, a całościowe szkolenie obejmuje edukację odbywającą się w jednym z nurtów (np. systemowym czy poznawczo-behawioralnym) lub integrując kilka podejść. Psychoterapeuta to jedyna osoba uprawniona do prowadzenia psychoterapii – formy wsparcia polegającej na regularnych spotkaniach, przez dłuższy okres (od kilku miesięcy do kilku lat).

Psychologiem czy psycholożką nazywać siebie może osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Może ona posiadać dodatkowe kursy i szkolenia, a nawet studia podyplomowe, np. w zakresie interwencji kryzysowej czy seksuologii klinicznej. Nie upoważnia to jej jednak to nazywania siebie seksuologiem/żką czy psychoterapeutą/ką. Poradnictwo psychologiczne skierowane jest do osób doświadczających kryzysów życiowych i nie zakłada długich kontaktów psychologicznych.

W zależności zatem od tego, jakie są aktualne potrzeby, można zdecydować się na wizytę u jednego (bądź dwóch – czasami, w określonych przypadkach, terapia najlepiej idzie w parze z farmakoterapią zaleconą przez psychiatrę) z wymienionych wyżej specjalistów.

Co to jest superwizja?

Superwizja to spotkanie psychoterapeutów, na którym omawianie  są różne trudne dla psychoterapeuty czy psychologa sytuacje związane z jego pracą. Superwizorem jest odpowiednio wykwalifikowany terapeuta z dużym stażem i doświadczeniem. Superwizujący się psychoterapeuta opowiada o pracy z Pacjentem/Klientem, co do której ma wątpliwości, pytania, czy różne przemyślenia. Przedstawia przypadek Pacjenta/Klienta oraz stosowane metody pracy i ważne informacje, zachowując przy tym zasady etyki psychologicznej. Nie ujawnia danych osobowych oraz innych wrażliwych wiadomości. Szersze spojrzenie pozostałych specjalistów czy superwizora może bardzo dużo wnieść do współpracy psychoterapauty z pacjentem. Celem superwizji jest poprawa jakości pracy psychoterapeuty  oraz bardziej efektywne wsparcie Pacjenta/Klienta.

Na czym polega poradnictwo psychologiczne?

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy udzielana przez psychologa. Poradnictwo psychologiczne skierowane jest do osób doświadczających kryzysów życiowych i nie zakłada długich kontaktów psychologicznych. Jest formą ograniczoną w czasie, skupioną zazwyczaj na konkretnym problemie.

Czym charakteryzuje się interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa to krótkoterminowa forma pomocy psychologicznej skierowana do osób, które znajdują się w kryzysie psychicznym. Powodem kryzysu psychicznego może być wiele zdarzeń takich jak na przykład śmierć bliskiej osoby czy uczestnictwo w wypadku komunikacyjnym. Osoby, które mogą potrzebować interwencji kryzysowej, to takie, które w związku z doświadczeniem stresującej sytuacji nie potrafią poradzić sobie ze swoimi emocjami. Nie każdy stresor wymaga podjęcia interwencji kryzysowej, jednakże kiedy dane zdarzenie i jego konsekwencje zaburzają funkcjonowanie jednostki na wielu płaszczyznach warto skorzystać z pomocy psychologa.

Czym zajmuje się diagnostyka psychologiczna i dlaczego często wiąże się z opiniodawstwem sądowym?

Diagnostyka psychologicznajest niezbędna do uzyskania całościowego obrazu danej osoby.  Do psychologa w celu zdiagnozowania danego obszaru funkcjonowania może zgłosić się każdy, kto odczuwa potrzebę lepszego zrozumienia i poznania siebie. Przedmiotem diagnozy psychologicznej być całościowe funkcjonowanie psychiczne człowieka (np. diagnoza profilu osobowości) lub jakiś wybrany składnik funkcjonowania psychicznego (np. diagnoza procesów pamięci). Celem diagnozy jest zatem ustalenie istotnych kwestii w danym obszarze – zasobów i deficytów osoby, genezy trudności, rokowań na przyszłość, etc. Diagnoza związana jest z rozmową diagnostyczną oraz wykonywaniem testów oraz kwestionariuszy psychologicznych. Łączy się z opiniodawstwem sądowym w ten sposób, że sąd w różnych sprawach powoływać może biegłego sądowego w celu wystawienia opinii (np. w celu ustalenia psychologicznej wiarygodności świadka czy określenia poziomu jego funkcjonowania). Biegły sądowy, by móc napisać opinię sądową zleconą przez sąd musi najpierw wykonać diagnostykę psychologiczną danej osoby i na tej podstawie tworzy opinię na potrzeby sądu.

Jaka jest różnica między psychologiem, psychoterapeutą i psychiatrą?

Psychoterapeutą czy psychoterapeutką nazywać się może osoba, która uzyskała dyplom magistra i ukończyła specjalistyczną szkołę psychoterapii, która trwa najczęściej 4-5 lat. Psychoterapeuta nie musi być psychologiem, a całościowe szkolenie obejmuje edukację odbywającą się w jednym z nurtów (np. systemowym czy poznawczo-behawioralnym) lub integrując kilka podejść. Psychoterapeuta to jedyna osoba uprawniona do prowadzenia psychoterapii – formy wsparcia polegającej na regularnych spotkaniach, przez dłuższy okres (od kilku miesięcy do kilku lat).

Psychologiem czy psycholożką nazywać siebie może osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Może ona posiadać dodatkowe kursy i szkolenia, a nawet studia podyplomowe, np. w zakresie interwencji kryzysowej czy seksuologii klinicznej. Nie upoważnia to jej jednak to nazywania siebie seksuologiem/żką czy psychoterapeutą/ką. Poradnictwo psychologiczne skierowane jest do osób doświadczających kryzysów życiowych i nie zakłada długich kontaktów psychologicznych.

Psychiatra z kolei jest lekarzem, który specjalizuje się w kwestiach związanych ze zdrowiem psychicznym. Psychiatra upoważniony jest do wystawiania recept – przepisywanie leków, które pomóc mogą w poradzeniu sobie z zaburzeniem psychicznym. Farmakologia jako forma leczenia możliwa jest tylko u psychiatry.

W zależności zatem od tego, jakie są aktualne potrzeby, można zdecydować się na wizytę u jednego (bądź dwóch – czasami, w określonych przypadkach, terapia najlepiej idzie w parze z farmakoterapią zaleconą przez psychiatrę) z wymienionych wyżej specjalistów.

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia to wspólna droga osoby i terapeuty oparta przede wszystkim na otwartej relacji. Psychoterapia jest procesem mającym na celu  poprawę funkcjonowania jednostki. Uczestnictwo w psychoterapii pozwala na szczerą rozmowę z kimś, kto jest obiektywny,neutralny i nieoceniający. Nierzadko podołanie wszystkim wyzwaniom, jakie stawia nam życie, przerasta nasze możliwości. Może prowadzić to do pojawienia się lęku, depresji oraz do załamania dotychczasowej struktury życiowej. Poprzez korzystanie z możliwości, jakie stwarza psychoterapia, można w zgodzie ze sobą uporządkować swoją sytuację osobistą oraz zawodową. Jedynie poprzez zrozumienie i akceptację siebie oraz swoich potrzeb, można w spełniony i satysfakcjonujący sposób poukładać swoje życie. Psychoterapia pod okiem odpowiedniego specjalisty daje taką możliwość. Psychoterapeuta to osoba, która będzie towarzyszyć Ci w drodze do lepszego poznania siebie.

Czy psychoterapia działa?

Wiele osób ma wątpliwości co do skuteczności psychoterapii. Pojawiają się pytania jak „zwykła rozmowa” może pomóc. Psychoterapia nie jest jednak zwykłą rozmową. To metoda, której skuteczność udowodniono naukowo. Większość badań skupiających się nad skutecznością psychoterapii jednoznacznie potwierdza, że psychoterapia jest skuteczną metodą prowadzącą do pozytywnych efektów. U około 75 – 80% osób, które uczęszczają na psychoterapię, zauważalna jest widoczna poprawa funkcjonowania.

Co to są nurty psychoterapeutyczne?

Można usłyszeć, że psychoterapia prowadzona jest w różnych nurtach. Każda osoba, która decyduje się na rozpoczęcie szkoły psychoterapii może zdecydować się na szkolenie prowadzone w innym nurcie terapeutycznym. Podczas kursu uczy się sposobu rozumienia zaburzeń psychicznych i funkcjonowania człowieka, a także narzędzi pracy z Klientem/Pacjentem w odniesieniu do danego nurtu. Warto przed wyborem terapeuty dowiedzieć się, jakie są najpopularniejsze nurty terapeutyczne oraz w jakim pracuje specjalista wybrany przez nas, nie można jednak zapomnieć, że dotychczas jedynym potwierdzonym w badaniach czynnikiem wspierającym leczenie jest relacja z psychoterapeutą oraz empatia i akceptacja.

Jak wybrać nurt psychoterapii?

Wybór nurtu terapeutycznego nie jest zadaniem łatwym. Oczywiście, istnieją badania wskazujące, że różne nurty terapeutyczne są bardziej wskazane przy określonym rodzaju trudności. Dlatego warto zorientować się w dostępnych nurtach terapeutycznych, zważając jednak na fakt, że  w internecie znajduje się wiele niepotwierdzonych informacji. To, co wydaje się najważniejsze, to fakt, iż tak naprawdę jedynym potwierdzonym w badaniach czynnikiem wspierającym leczenie jest relacja z psychoterapeutą oraz empatia i akceptacja. Oznacza to, że największy wpływa na powodzenie w terapii ma dobra, pełna zaufania relacja terapeutyczna, która możliwa jest do zbudowania między specjalistą, a Pacjentem/Klientem w każdym nurcie terapeutycznym.

Jakie są rodzaje terapii?

Istnieją różne rodzaje terapii. W zależności od potrzeb skorzystać można z terapii indywidualnej, w której uczestniczy specjalista oraz Klient/Pacjent, ale także z terapii par, w której uczestniczy specjalista oraz para, która zgłasza się z danym problemem. Istnieje także terapia dzieci i młodzieży, w której uczestniczy specjalista oraz osoba niepełnoletnia, na której uczestnictwo w terapii zgodę musi wyrazić opiekun prawny. Rodzajem terapii jest także terapia uzależnień, związana z leczeniem nadużywania substancji. W Gabinecie możliwe jest także skorzystanie z poradnictwa seksuologicznego, mającego na celu pomoc w rozwiązaniu problemu w zakresie seksualności bądź poszerzenie wiedzy w tym obszarze, zarówno w kwestii indywidualnej, jak i w parze.

Czy psychoterapia jest związana z lekami?

Psychoterapia może, choć nie musi być związana z lekami. To, co warto wiedzieć, to fakt, że psychoterapeuta (jeśli nie jest dodatkowo lekarzem) nie ma uprawnień do wystawiania recept. Takie uprawniania ma jedynie lekarz. Czasami najbardziej efektywną drogą leczenia konkretnych zaburzeń psychicznych jest ta dwutorowa, obejmująca zarówno psychoterapię, jak i farmakoterapię. Psychoterapeuta może skierować Pacjenta/Klienta do psychiatry, by tam otrzymał diagnozę i ewentualnie został zaopiekowany pod kątem odpowiednich leków. Zatem psychoterapia nie musi się łączyć z zażywaniem leków, ale może się tak stać. Wszystko musi dziać się pod opieką specjalistów.

Jak mogę umówić wizytę w Centrum psychologiczno-seksuologicznym dr Marty Melki–Roszczyk?

Wizytę umówić można za pomocą kontaktu telefonicznego (telefon lub SMS) bądź za pomocą formularza na stronie internetowej.

Czy za wizytę płacę z góry?

Płatność za wizytę możliwa jest w Gabinecie – gotówką lub kartą.

Dobry psycholog Poznań – gdzie go znajdę?

Informacji o jakości udzielanych przez specjalistów usług szukać można w Internecie, czytając opinie innych Klientów czy dowiadując się o doświadczeniu konkretnych specjalistów. Z Gabinetem dr Marty – Melki Roszczyk pracują osoby cechujące się wysokim poziomem empatii, stale doskonalące woje umiejętności zawodowe, posiadające bogate doświadczenie zawodowe oraz pozytywnie oceniane przez dotychczasowych Klientów/Pacjentów.

Psychoterapia i pomoc psychologiczna Online – czy warto?

Terapia online jest obecna od czasu postępu cyfryzacji, coraz częściej pojawia się do czasu początku pandemia, umożliwia także uczestnictwo w psychoterapii np. osobom przebywającym na emigracji. Psychoterapia online w swoich założeniach niczym nie różni się od terapii stacjonarnej. Jedyna różnica polega na tym, że terapeuta i klient rozmawiają ze sobą za pośrednictwem komunikatora. Badania potwierdzają skuteczność takiej formy terapii.

Jak szybko rozwiąże mój problem?

Podstawą skutecznego leczenia jest dobra, oparta na zaufaniu, relacja pomiędzy pacjentem a terapeutą. Nie da się jednak jednoznacznie ustalić, kiedy i jaki efekt końcowy uda się dzięki terapii osiągnąć. Na początku procesu terapeutycznego psychoterapeuta, wraz z Pacjentem/Klientem ustala wstępne cele psychoterapii, a w jej trakcie weryfikują je wspólnie bądź modyfikują albo dodają nowe. Możliwe, w zależności od sposobu pracy terapeuty, jest też wstępne określenie długości trwania terapii na pierwszym spotkaniu. Moment zakończenia terapii jest jednak zależny jest od wielu czynników i nie da się go ujednolicić dla wszystkich procesów terapeutycznych.

Czy nie lepiej wziąć leki?

Farmakoterapia często idzie w parze z psychoterapią przy leczeniu niektórych trudności w zakresie zdrowia psychicznego. Czasami przyjęcie leku jest koniecznością.  Czasem  jednak psychoterapia jest jedyną metodą mogącą pomóc przy danym zaburzeniu. Decyzję dotyczącą ścieżki leczenia najlepiej pozostawić specjaliście – psychoterapeucie czy psychiatrze. Warto nadmienić, iż w przeciwieństwie do leków, psychoterapia nie tylko osłabia objawy, lecz działa na mechanizm, dzięki czemu zmniejsza ryzyko nawrotów.

Czy jak chodzę do psychoterapeuty, to oznacza, że coś ze mną nie tak?

Uczestniczenie w psychoterapii w żaden sposób nie oznacza, że z daną osobą „jest coś nie tak”. Uczestnictwo w psychoterapii to akt zadbania o siebie, niezależnie od tego, czy jednostka mierzy się w danym momencie z określonymi trudnościami w zakresie zdrowia psychicznego czy też po prostu chce poznać lepiej siebie i swoje funkcjonowanie. Psychoterapia ma na celu polepszenie funkcjonowania jednostki. Obecne czasy sprawiają, że wiele osób ma wątpliwości związane ze swoim funkcjonowaniem psychicznym – nie ma żadnego wstydu w tym, by udać się do psychoterapeuty. Kiedy boli nas jakaś część ciała (np. ząb) udajemy się do odpowiedniego lekarza, jeśli jednak boli „dusza” często mamy wątpliwości. Warto zadać sobie pytanie – dlaczego?

Kiedy ludzie trafiają na psychoterapię?

Różne osoby z różnych przyczyn trafiają na psychoterapię w różnym czasie. Niektórzy sami decydują się na skorzystanie z tej formy wsparcia, inny otrzymują np. skierowanie od lekarza psychiatry. Czasami osoby decydują się na psychoterapię, kiedy czują się względnie  dobrze i chcą zgłębić swoją wiedzę o sobie, a czasami wybierają psychoterapię kiedy znajdują się w kryzysie i potrzebują pomocy. Nie ma reguły co do tego, kiedy ludzie decydują się na uczestnictwo w psychoterapii. Każdy moment jest dobry, jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia specjalisty.

Co jeśli mnie nie stać?

Psychoterapia dla wielu osób może być dużym wydatkiem. Jeśli nie stać Cię na nią, skorzystaj z bezpłatnych form wsparcia. Możliwe jest to w ośrodkach zdrowia psychicznego ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (zarówno wizyta u psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, jak i terapeuty uzależnień), warto także dowiedzieć się o Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego w swojej okolicy. Można także dowiedzieć się, jakie fundacje prowadzą ofertę darmowego wsparcia psychicznego w obszarze, który nas trapi. Opcji jest naprawdę wiele.

Co jeśli wstydzę się przyjść?

Terapia to dla wielu osób dalej temat tabu. Warto jednak pamiętać, że jeśli boli nas inna część ciała niż „dusza” zazwyczaj nie zwlekamy z wizytą u specjalisty. Terapię charakteryzuje anonimowość, tj. terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, nic zatem nie opuszcza czterech ścian gabinetu. Warto pokonać swój wstyd i zadbać o swoje zdrowie psychiczne. W terapii nie ma nic wstydliwego, to akt odwagi i dbałości o siebie!

Czy psychoterapeuta z Centrum psychologiczno-seksuologicznego dr Marty Melki–Roszczyk pracuje w godzinach porannych?

Tak, psychoterapeuta pracuje także w godzinach porannych.

Czym się kierować w wyborze psychoterapeuty?

Wybór terapeuty nie jest łatwym zadaniem. Warto kierować się swoją intuicją, poleceniami innych osób, ocenami pracy specjalisty dostępnymi w Internecie. Warto jednak pamiętać, że relacja terapeutyczna to indywidualna kwestia i być może nam będzie dobrze pracować się z kimś, z kim innej osobie było trudno zbudować relację, wpływ na to może mieć wiele czynników. Z pewnością warto zwrócić uwagę na wykształcenie i doświadczenie osoby, do której chcemy się udać – czy ukończyła ona szkołę psychoterapii, absolwentką jakich jest kursów, w jakich miejscach pracowała. Warto także dowiedzieć się, w jakim nurcie terapeutycznym pracuje i nieco się o nim poczytać. Bardzo ważne są kwestie posiadanych przez specjalistę kompetencji, czynniki „osobowościowe” możliwe są do zweryfikowania tak naprawdę dopiero na pierwszym spotkaniu. Należy także pamiętać, by dać czas tej terapeutycznej relacji na rozkwit, nawet jeśli na początku jest nam trudno. Warto te trudności w kontakcie identyfikować i rozmawia o nich z terapeutą.

Czy nurt psychoterapeutyczny w jakim pracuje psychoterapeuta ma znaczenie?

Każda osoba, która decyduje się na rozpoczęcie szkoły psychoterapii może zdecydować się na szkolenie prowadzone w innym nurcie terapeutycznym. Podczas kursu uczy się sposobu rozumienia zaburzeń psychicznych i funkcjonowania człowieka, a także narzędzi pracy z Klientem/Pacjentem w odniesieniu do danego nurtu. Nurt terapeutyczny ma zatem wpływ na sposób pracy terapeutycznej danego specjalisty/ki.  To, co wydaje się  jednak najważniejsze, to fakt, iż jedynym potwierdzonym w badaniach czynnikiem wspierającym leczenie jest relacja z psychoterapeutą oraz empatia i akceptacja. Oznacza to, że największy wpływa na powodzenie w terapii ma dobra, pełna zaufania relacja terapeutyczna, która możliwa jest do zbudowania między specjalistą, a Pacjentem/Klientem w każdym nurcie terapeutycznym.

W jaki sposób można się skontaktować z Centrum psychologiczno-seksuologicznym dr Marty Melki–Roszczyk?

Kontakt z  Centrum psychologiczno-seksuologicznym dr Marty Melki – Roszczyk możliwy jest poprzez numer telefonu podany na stronie, a także adres e-mailowy oraz profil na portalu Facebook.

Gdzie mieści się Centrum psychologiczno-seksuologiczne dr Marty Melki–Roszczyk?

Centrum psychologiczno-seksuologiczne dr Marty Melki–Roszczyk mieści się w Poznaniu ul. Woźna 7/8, Stare Miasto tuż przy Starym Rynku.

Potrzebujesz pomocy?

Umów się na wizytę

Certyfikaty.