Opinie Psychologiczne

Opinia psychologiczna to dokument wystawiany po przeprowadzeniu konsultacji psychologicznej oraz ocenie stanu psychicznego pacjenta. Opinie psychologiczne tyczyć się mogą rozmaitych aspektów funkcjonowania jednostki – jej intelektu, osobowości, rozwoju funkcji poznawczych, rozwoju seksualnego, etc. W zależności od konkretnej sytuacji możliwe jest dobranie odpowiedniego rodzaju opinii, która poprzedzona jest przeprowadzeniem adekwatnych do niego testów i kwestionariuszy w trakcie badania psychologicznego.

Opinie psychologiczne użyteczne mogą być p. w sytuacjach okołorozwodowych, kiedy dziecko doświadcza trudności edukacyjnych i niezbędne jest zbadanie jego deficytów i zasobów w tym zakresie, przy procesie korekty płci, a także przy okazji różnych spraw sądowych. W Gabinecie możliwe jest uzyskanie opinii po przeprowadzeniu przez specjalistę zdrowia psychicznego odpowiedniego badania psychologicznego.

Diagnozy

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej …

przeczytaj więcej

Opinie

Wystawienie opinii psychologicznej polega na pisemnym przedstawieniu aktualnego stanu psychicznego i zachowania pacjenta w oparciu o badanie psychologiczne (np. opinia dla ubezpieczyciela).

przeczytaj więcej

Zaświadczenia

Zaświadczenia psychologiczne wymagane są najczęściej przez chirurgów plastycznych, psychiatrów oraz różne państwowe instytucje, w celu przyznania określonych świadczeń.

przeczytaj więcej

Potrzebuję opinie lub zaświadczenia?

Umów się na wizytę