Zaświadczenia psychologiczne

Zaświadczenia psychologiczne wymagane są najczęściej przez chirurgów plastycznych z uwagi na zaistniałe wskazania terapeutyczne do zabiegów, psychiatrów oraz różne państwowe instytucje, w celu przyznania określonych świadczeń.

Zaświadczenia psychologiczne