PSYCHOLOGIA ZWIĄZKÓW

Przemoc w związku

Zdecydowanej większości z nas przemoc w związku kojarzy się z biciem, agresją, utratą kontroli. Natomiast stereotypowe osoby doświadczające przemocy są skryte, wycofane, płaczliwe i często mają charakterystyczne ślady na ciele świadczące o doznaniu nadużycia. Niestety to tylko pewien rodzaj działań, które rozumiane są w kategoriach zachowań przemocowych. Istnieje jeszcze wiele zachowań, które są znacznie bardziej zawoalowane i znacznie mniej rzucające się w oczy. Dlatego też niejednokrotnie otoczenie nie zauważa, przejawów przemocy, która nie jawi się w jednoznaczny sposób. Obecna jest ona w wielu relacjach, a osobom doświadczającym tego rodzaju nadużyć bardzo trudno zgłosić się w tej kwestii po pomoc.

Nadmierna kontrola

Zazdrość jest obecna niemal w każdej relacji. Jednak bardzo trudno zauważyć kiedy działania zazdrosnego partnera przekraczają już nasze granice. Zazwyczaj początki kontrolujących zachowań przemocowych są dość niewinne i czasem nawet atrakcyjne dla drugiego partnera. Usprawiedliwiane są m. in. tym, że zależy, że mąż czy żona są niezwykle atrakcyjni dla płci przeciwnej. Niestety bardzo szybko przechodzi to w obsesyjne i agresywne monitorowanie zachowań drugiej osoby. Do przejawów nadmiernej kontroli należy m. in. przeglądanie i odbieranie telefonu partnera, korespondencji, komputera. Kolejnym rodzajem takich zachowań jest nakaz tłumaczenia się z każdej czynności, która miała miejsce poza obecnością osoby kontrolującej, wybieranie znajomych, pretensje, robienie wyrzutów. Wszystkie te zachowania nie mają nic wspólnego z zaufaniem oraz budowaniem silnej i stabilnej relacji. Jest to oczywisty przejaw przekraczania granic drugiej osoby oraz całkowite degradowanie jej osobistej sfery intymności.

Przemoc psychiczna

W wielu relacjach niezwykle widoczny jest podział na partnera dominującego oraz podporządkowanego. Niejednokrotnie osoba na niższej pozycji jest traktowana znacznie gorzej i jej rola sprowadza się często do spełniania oczekiwań partnera o wyższym statusie. Przykładami takich zachowań jest stawianie ciągłych wymagań, brak szacunku do drugiej osoby, przytyki słowne, wytykanie wad i niepowodzeń. Przykładem tego rodzaju przemocy jest również krytykowanie wyglądu fizycznego partnera i wymaganie nieustannej poprawy swojej fizjonomii. Zadaniem takich zachowań jest pokazanie partnerowi o niższej pozycji, że jest znacznie mniej wart niż ten dominujący i dlatego też powinien być wdzięczny, że ten chce z nim tworzyć relację. Niestety nie ma to nic wspólnego z rzeczywistym obrazem sytuacji.

Przemoc seksualna

Do przemocy seksualnej nie zalicza się jedynie przejawów jednoznacznej agresji czy też zmuszania do obcowania płciowego. Przejawy przemocy w tej sferze dotyczą również wulgarnych seksualnych komunikatów, krytyki intymnej sfery partnera, obraźliwego wyrażania się na temat jego zachowań seksualnych, sygnalizowania, że partnerka czy partner nadają się tylko do „tego”. Zachowania tego rodzaju niejednokrotnie mają miejsce przy innych osobach. Wyśmiewanie czy obrażanie w wulgarny sposób przy znajomych również jest zaliczane do przemocy. Jednakże wiele osób nie przywiązuje należytej wagi do takich przejawów agresji seksualnej. Są one bardzo często bagatelizowane, dlatego też jej sprawcy czują się zwyczajnie bezkarni.

Kiedy podjąć kroki

Jeżeli zauważymy we własnym związku lub otoczeniu przejawy wyżej wymienionych form przemocy, warto jest podjąć działania w kierunku zmiany zaistniałej sytuacji. Już samo zasygnalizowanie wyraźnego sprzeciwu jest pierwszym krokiem do walki z przemocą. Niestety wiele osób doświadczających przemocy, szczególnie tej długoletniej szybko traci wiarę w możliwość zmiany swojego położenia. Występujące lęki i wątpliwości skutecznie zniechęcają do podejmowania dalszych działań. W przypadku pojawiających się trudności paraliżujących podejmowane działania, warto jest skorzystać z pomocy psychologicznej. Systematyczna praca nad sobą pod okiem specjalisty pozwoli uwierzyć w swoje siły i możliwości oraz przyczyni się do trwałej poprawy sytuacji życiowej.

Marta Melka-Roszczyk

AutorMarta Melka-Roszczyk

Jestem doktorem nauk o zdrowiu, psychologiem, psychoterapeutą oraz biegłym sądowym. W swojej prywatnej praktyce zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz psychoterapią par i małżeństw. Nieustannie doskonalę warsztat swojej pracy uczęszczając na seminaria, konferencje naukowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Bądź na bieżąco z naszymi wskazówkami, narzędziami i rozwiązaniami

Zapisz się na Newsletter.

Certyfikaty.