Interwencję kryzysową

Dla kogo interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa to krótkoterminowa forma pomocy psychologicznej skierowana do osób, które znajdują się w kryzysie psychicznym. Powodem kryzysu psychicznego może być wiele zdarzeń takich jak na przykład śmierć bliskiej osoby czy uczestnictwo w wypadku komunikacyjnym. Osoby, które mogą potrzebować interwencji kryzysowej, to takie, które w związku z doświadczeniem stresującej sytuacji nie potrafią poradzić sobie ze swoimi emocjami. Nie każdy stresor wymaga podjęcia interwencji kryzysowej, jednakże kiedy dane zdarzenie i jego konsekwencje zaburzają funkcjonowanie jednostki na wielu płaszczyznach warto skorzystać z pomocy psychologa.

interwencja kryzysowa

Przykładowe obszary, w których można uzyskać wsparcie w formie interwencji kryzysowej:

  • doświadczenie traumatycznego zdarzenia, kontakt z silnym stresorem (jak np. śmierć bliskiej osoby, uczestnictwo w wypadku komunikacyjnym, etc).

Jak przebiega interwencja kryzysowa?

Spotkania w postaci interwencji kryzysowej to krótkoterminowa forma pomocy. Najczęściej to kilka lub kilkanaście sesji, ich liczba uzależniona jest od charakteru problemu z jakim zgłasza się osoba. Spotkania dotyczą głównie traumatycznego doświadczenia, a raczej sposobów na poradzenie sobie z nim.  Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Psycholog udzielający interwencji kryzysowej dba o poczucie bezpieczeństwa Pacjenta zapewniając ku temu odpowiednią atmosferę.

Interwencja kryzysowa - przebieg

Potrzebujesz pomocy?

Umów się na wizytę

Terapia Indywidualna

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne

Terapia Uzależnień

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne

Terapia Par

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne

Terapia Dzieci i Młodzieży

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne

Interwencja kryzysową

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne

Poradnictwo seksuologiczne

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne