PSYCHOLOGIA DZIECI

Rozwód – porady dla rodziców

Każdy rodzic wie, że rozwód wpływa niezwykle negatywnie na stan emocjonalny dziecka. Aby zminimalizować skutki tej często traumatycznej sytuacji rozstania, warto zastosować poniższe porady.

1) Unikanie otwartego konfliktu w obecności dziecka dziecku.
Pomimo napiętej sytuacji między rodzicami, warto nauczyć siebie i byłego partnera, konstruktywnego i spokojnego dialogu. Pozwoli to na lepsze radzenie sobie dziecka z rozwodem. Im częściej jest ono wystawione na sytuacje otwartego konfliktu, tym więcej rodzi się w nim sprzecznych emocji względem swoich rodziców.

2) Dziecko potrzebuje obojga rodziców
Jeżeli kwestia sprawowania opieki rodzicielskiej nie jest jeszcze uregulowana prawnie, a dodatkowo nie ma żadnych obiektywnych przesłanek (np. uzależnienie, agresja) aby izolować drugiego rodzica, należy tego nie robić. Podział opieki powinien być w miarę możliwości równy i uzgadniany z dwiema stronami. Regularny kontakt z obojgiem rodziców jest dla dziecka sygnałem, iż pomimo rozwodu, jest dla nich cały czas tak samo ważne.

3) Spójność w zasadach wychowawczych
Regularne rozmowy w sprawach dotyczących dziecka, takich jak wychowanie, kształcenie, organizowanie czasu wolnego, powinny być stałym elementem kontaktu między rodzicami. Spójność decyzji i zasad obowiązujących dziecko, dają poczucie stabilności i przewidywalności. Jednocześnie nie dochodzi do podważenia autorytetu jednego rodzica przez drugiego.

4) Minimalizacja zmian w życiu dziecka
Z uwagi na to, że rozwód rodziców jest dla dziecka ogromną zmianą i wiąże się z rozpadem rodziny, warto utrzymać pozostałe sfery życia niezmienne dla najmłodszych. Jeśli to możliwe, szkoła do której uczęszcza jak i miejsce zamieszkania powinny pozostać stałe. Gwałtowna konieczność przystosowania się, nie tylko do rozejścia się rodziców, ale i nowego środowiska może doprowadzić do głębokiego lęku czy zaburzeń emocjonalnych.

5) Umiar w prezentach
Z uwagi na traumę rozstania, wielu rodziców rekompensuje doznany dyskomfort drogimi prezentami. W konsekwencji pociecha bardzo szybko nauczy się manipulować rodzicem oraz przyjmie takie traktowanie za wzór zdrowej relacji. W przyszłości może objawić się nadmiernie roszczeniowym stosunkiem do otoczenia. Szkody jakie wyrządza rozwód są w największej mierze emocjonalne i psychiczne, powinny być zatem rekompensowane poprzez miłość, bliskość i zrozumienie.

Marta Melka-Roszczyk

AutorMarta Melka-Roszczyk

Jestem doktorem nauk o zdrowiu, psychologiem, psychoterapeutą oraz biegłym sądowym. W swojej prywatnej praktyce zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz psychoterapią par i małżeństw. Nieustannie doskonalę warsztat swojej pracy uczęszczając na seminaria, konferencje naukowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Bądź na bieżąco z naszymi wskazówkami, narzędziami i rozwiązaniami

Zapisz się na Newsletter.

Certyfikaty.