| PSYCHOLOGIA DZIECI.

Każdy rodzic wie, że rozwód wpływa niezwykle negatywnie na stan emocjonalny dziecka. Aby zminimalizować skutki tej często traumatycznej sytuacji rozstania, warto zastosować poniższe porady.

1) Unikanie otwartego konfliktu w obecności dziecka dziecku.
Pomimo napiętej sytuacji między rodzicami, warto nauczyć siebie i byłego partnera, konstruktywnego i spokojnego dialogu. Pozwoli to na lepsze radzenie sobie dziecka z rozwodem. Im częściej jest ono wystawione na sytuacje otwartego konfliktu, tym więcej rodzi się w nim sprzecznych emocji względem swoich rodziców.

2) Dziecko potrzebuje obojga rodziców
Jeżeli kwestia sprawowania opieki rodzicielskiej nie jest jeszcze uregulowana prawnie, a dodatkowo nie ma żadnych obiektywnych przesłanek (np. uzależnienie, agresja) aby izolować drugiego rodzica, należy tego nie robić. Podział opieki powinien być w miarę możliwości równy i uzgadniany z dwiema stronami. Regularny kontakt z obojgiem rodziców jest dla dziecka sygnałem, iż pomimo rozwodu, jest dla nich cały czas tak samo ważne.

3) Spójność w zasadach wychowawczych
Regularne rozmowy w sprawach dotyczących dziecka, takich jak wychowanie, kształcenie, organizowanie czasu wolnego, powinny być stałym elementem kontaktu między rodzicami. Spójność decyzji i zasad obowiązujących dziecko, dają poczucie stabilności i przewidywalności. Jednocześnie nie dochodzi do podważenia autorytetu jednego rodzica przez drugiego.

4) Minimalizacja zmian w życiu dziecka
Z uwagi na to, że rozwód rodziców jest dla dziecka ogromną zmianą i wiąże się z rozpadem rodziny, warto utrzymać pozostałe sfery życia niezmienne dla najmłodszych. Jeśli to możliwe, szkoła do której uczęszcza jak i miejsce zamieszkania powinny pozostać stałe. Gwałtowna konieczność przystosowania się, nie tylko do rozejścia się rodziców, ale i nowego środowiska może doprowadzić do głębokiego lęku czy zaburzeń emocjonalnych.

5) Umiar w prezentach
Z uwagi na traumę rozstania, wielu rodziców rekompensuje doznany dyskomfort drogimi prezentami. W konsekwencji pociecha bardzo szybko nauczy się manipulować rodzicem oraz przyjmie takie traktowanie za wzór zdrowej relacji. W przyszłości może objawić się nadmiernie roszczeniowym stosunkiem do otoczenia. Szkody jakie wyrządza rozwód są w największej mierze emocjonalne i psychiczne, powinny być zatem rekompensowane poprzez miłość, bliskość i zrozumienie.