Małżeństwa i ich etapy

Każde małżeństwo przechodzi różne etapy. Początkowe okresy fascynacji i wzajemnego zauroczenia przeplatają momenty zwątpienia i kryzysu. Czasem małżonkowie sami potrafią przetrwać trudniejsze momenty. Jednakże jest coraz więcej par, które mają trudności w przepracowaniu zaistniałych problemów i ich małżeństwa ulegają rozpadowi. Brak chęci i motywacji do pracy nad relacją oraz niechęć do zmiany swojego zachowania przekreślają wszelkie szanse na przetrwanie związku.

Problemy seksualne

Szczególnie w długoletnich małżeństwach pojawiają się problemy związane ze zmęczeniem, nudą, rutyną w związku, zdradą lub po prostu chęcią rozstania. Nierzadko w relacjach z długim stażem występuje monotonia i znużenie sferą seksualną. Brak porozumienia pomiędzy partnerami często prowokuje romanse oraz chęć szukania satysfakcji poza obrębem związku. To właśnie trudności w sferze seksualnej są jednymi z bardziej popularnych problemów w relacjach. Dlatego też lekceważenie czy bagatelizowanie problemów seksualnych prowadzi do wystąpienia poważnych konfliktów, a w konsekwencji do rozpadu relacji. Podjęcie terapii małżeństw pozwala na trwałe przepracowanie problemów w tej sferze i umożliwia czerpanie satysfakcji z wzajemnej relacji.

Posiadanie dzieci

Wiele nieporozumień i trudności wiąże się z posiadaniem i wychowaniem dzieci. Pojawienie się ich w rodzinie, sposób wychowania czy też odejście w stronę samodzielnego życia, łączą się z wystąpieniem wielu sprzecznych i trudnych emocji.
Innym problemem współczesnych małżeństw jest również brak posiadania potomstwa. Wiele par ma poważne trudności i niepowodzenia w tej sferze. Wzajemne rozczarowanie, pretensje oraz presja powodują niechęć do partnera oraz serię konfliktów. W obliczu tak rozległych napięć i trudności wiele par nie ma już zasobów, aby walczyć o swoją relację. Dlatego też terapia małżeństw pomaga odnaleźć wspólny cel pary i naprawić nadszarpnięte obszary związku.

Kłótnie i konflikty małżeńskie

Każdemu małżeństwu doskonale znane są kłótnie i nieporozumienia. Wiele par nie kryje się z tym, że czasem awantury oczyszczają atmosferę w relacji lub nawet dodają pikanterii pożyciu małżeńskiemu. Jednakże konflikty, które przebiegają zbyt drastycznie lub mają nadmiernie długotrwałe konsekwencje, działają destrukcyjnie na związek. Wiele małżeństw sygnalizuje, że eskalacja napięcia i kłótni wyniszcza ich relację i nie ma żadnego sposobu, który załagodziłby zaistniałą sytuację. Nie każdy jest w stanie wytrzymać funkcjonowanie w tak silnym i długotrwałym napięciu. W konsekwencji tak intensywnych zdarzeń nierzadko dochodzi do rozpadu relacji. Dlatego też pomoc specjalisty umożliwi dojście do porozumienia oraz złagodzi pojawiające się napięcia.

małżeństwo w aucie

Związki partnerskie

W dzisiejszych czasach małżeństwo zawarte pomiędzy kobietą a mężczyzną nie jest już najbardziej popularną formą związku. Wiele osób nie decyduje się na formalizowanie swojej relacji, przez co nierzadko spotyka się z dezaprobatą najbliższego otoczenia. Jednocześnie pomimo braku formalnych rygorów, takie relacje przedstawiają się tak samo jak wszystkie małżeństwa oraz stają przed tymi samymi dylematami i trudnościami życia codziennego.

Pary jednopłciowe

Natomiast pary homoseksualne mają wiele więcej problemów z akceptacją swoich związków przez społeczeństwo. Niestety najczęściej to właśnie najbliższa rodzina, przyjaciele czy też inne osoby z otoczenia mają największy problem z pogodzeniem się z wyborami par jednopłciowych. Brak wsparcia ze strony bliskich jest niezwykle przykry i bolesny. Tak niesprzyjające okoliczności powodować mogą różnorodne konflikty pomiędzy partnerami, poczucie winy, krzywdy czy też osamotnienia.
Powyższe trudności często stają się źródłem konfliktów i nieporozumień, przez co znacznie zakłócają komfort wspólnego życia.

Terapia par i małżeństw skierowana jest do osób przeżywających kryzys w swojej relacji, który najczęściej powodowany jest przez m. in.:

  • kłótnie i konflikty,
  • zdradę,
  • trudności w komunikacji,
  • chorobę,
  • decyzję o rozstaniu,
  • inne bieżące trudności.

Warunkiem uczęszczania na terapię jest występująca u obojga partnerów chęć zmiany, pracy oraz umacniania związku.