Opinie psychologiczne

Wystawienie opinii psychologicznej polega na opisowym przedstawieniu aktualnego stanu psychicznego oraz zachowania pacjenta w oparciu o przeprowadzone badanie psychologiczne.

Opinie wydaje się najczęściej z zalecenia odpowiedniej instytucji np.:

  • sądu,
  • urzędu,
  • zakładu ubezpieczeń.
Opinie psychologiczne