Terapia Indywidualna
Na czym polega i dla kogo jest?

W czym może pomóc psychoterapia?

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do osób, które mają trudność w poradzeniu sobie ze swoimi przeżyciami czy doświadczeniami (z przeszłości, dzieciństwa czy też z teraźniejszości), ale także do tych, które odczuwają potrzebę lepszego poznania i zrozumienia siebie, a niekoniecznie pozostają w danym momencie w jakimkolwiek kryzysie. 

Celem psychoterapii indywidualnej jest wydobycie zasobów i potencjału osoby zgłaszającej się, tak, by mogła w sposób efektywny poradzić sobie z napotykanymi trudnościami. Nie zawsze można poradzić sobie z nimi we własnym zakresie. W taki momentach potrzebne jest wsparcie, którego dostarcza psychoterapia indywidualna. Podczas spotkań z psychoterapeutą można bezpiecznie przyjrzeć się swoim problemom i znaleźć skuteczny sposób ich rozwiązania.

Terapia Indywidualna

Przykładowe obszary, w których można uzyskać wsparcie w psychoterapii indywidualnej:

 • kryzys życiowy;
 • chęć lepszego poznania siebie;
 • trudność w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji;
 • obniżenie nastroju;
 • brak motywacji do działania;
 • żałoba;
 • lęki;
 • bóle bez określonej przyczyny;
 • rozstanie;
 • problemy w pracy;
 • problemy w rodzinie.

Jak przebiega psychoterapia?

Psychoterapia indywidualna, w zależności od poziomu trudności osoby zgłaszającej się, może być formą długo lub krótkoterminową. Psychoterapią zawsze poprzedza kilka spotkań diagnostycznych umożliwiających zdiagnozowanie problemu, ustalenie zasad kontraktu terapeutycznego czy ustalenie wstępnych celów terapii.

Spotkania odbywają się w odstępach co tydzień bądź co dwa, w atmosferze akceptacji osoba zgłaszająca się może przepracowywać swoje trudności. terapeuta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej. W trakcie terapii indywidualnej możliwe jest omawianie postępów terapeutycznej.

Potrzebujesz pomocy?

Umów się na wizytę

Terapia Indywidualna

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne

Terapia Uzależnień

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne

Terapia Par

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne

Terapia Dzieci i Młodzieży

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne

Interwencja kryzysową

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne

Poradnictwo seksuologiczne

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne